Handelsbetingelser

Retro/Antik - Loppemarked Rønde.

Handelsbetingelser

1. FirmaoplysningerRetro/Antik - Loppemarked Rønde

Skrejrupvej 9B (hos Rønde Idrætscenter)

8410 Rønde

Mail. retromarked.ronde@gmail.com

Tlf. nr. +45 21 91 00 06 (Erling Mikkelsen)

CVR nr.: 34671559

Vi er momsfritaget, så vores priser er uden moms.

Bankforbindelse: Rønde Sparekasse, Hovedgaden 33, 8410 Rønde

Reg.nr. 9354 konto 0000619900

Mobil Pay nr.: 299915Retro/Antik - Loppemarked Rønde er oprettet i 2015 som et fælles projekt mellem:

Rønde Rotary Klub, Hovedgaden 41, 8410 Rønde – CVR: 36142960

Lions Club Rønde, Baunevænget 8, 8410 Rønde – CVR: 34671559

Overskuddet deles ligeligt mellem de 2 arrangører, der hver især og uafhængigt af hinanden donerer overskuddet til velgørende formål.

Officiel e-mail-adresse: retromarked.ronde@gmail.com

Officiel web-adresse:

Åbningstider for publikum er fra kl. 10.00 - kl. 16.00 lørdag & søndag

Personlige oplysninger

For at være kunde/udstiller hos, os skal du opgive: fulde navn – adresse – mail samt telefonnummer.

Vi gør opmærksom på, at det er et lovkrav, at alle udstilleres navne og adresser bliver fremsendt til Erhvervsstyrelsen dagen før vores markeder startet.2. Salg af stande

Tidligere stand lejere har fortrinsret til at booke samme stand til næste Retro/Antik - Loppemarked.

Stand lejen betales forud i forbindelse med bookningen.

14 dage efter et marked, lægges ikke solgte stande ud til salg på vores hjemmeside.

Ved salg af stande gør vi opmærksom på, at områderne er delt op i kategorier, som vil være klart beskrevet på hjemmeside fra marked til marked. Dette skal overholdes 100%

For hver stand følger der 2 partout billetter med.

En stand er normal 2.5 x 2.5 meter – der følger et bord på 170 cm x 75 cm + 2 stole med til hver stand.

Udstillerne kan starte indflytning på sin stand fra fredag kl. 12.00 til kl. 20.00 og lørdag fra kl. 7.00.

Brandmyndighederne tjekker områderne lørdag kl. 9.30 - så de sammen med os sikre at brandkravene bliver overholdt.

Nedpakning af stande kan ikke starte før søndag kl. 16.00. Hvis det ikke efterleves, betyder det udelukkelse for deltagelse i kommende markeder.3. Afbud som stand lejer – fortrydelsesret – refundering af standleje.

Købet af en stande, er ikke omfattet af den generelle fortrydelsesret ved køb på Nettet, da det ikke er fysik vare der købes.

Når en stand lejer har bestilt og betalt for en stand er aftalen bindende. Skulle der komme noget forudseende der gør, at du er forhindret, kan du kontakte os se under punkt 1.

Ved afbud 2 måneder før et marked, tilbagebetaler vi din betaling eller flytter dig til næste marked. Gebyret for dette er kr. 100.

Ved afbud senere end 2 måneder før et marked, vil vi forsøge at udleje standen for højeste pris.

Er en stand ikke besat lørdag kl.8.30, betragter vi det som udeblivelse uden grund, hvorefter din stand vil forsøgt overdraget til en anden stand lejer.

4. Flytte rundt på stand lejere

Som arrangør forbeholder vi os ret til at opdele stand områderne efter forskellige temaer, og derfor henvise stand lejerne til det korrekte temaområde.

5. Generelt

Oprydning efter en markedsweekend. Den enkelte udstiller rydder selv op på sin stand. Papir, plastik og andet affald sorteres i de dertil indrettede containere syd for hallen. (Ikke gl. varer du ikke kunne sælge)

Vi tager entre for alle over 12 år. Pt. kr. 30 pr. person. Børn under 12 kommer gratis ind iflg. med voksne.

Ca. 10 dage før et marked afholdes udsendes en række information til alle udstillere, hvor vi kort beskriver de praktiske ting for weekenden.

Der vil være en menu oversigt fra Cafe RIC., hvor udstillerne kan se hvad og hvornår man kan spise uden for åbningstiden, der er fra 10 til 16, samt hvornår køkkenet har åbent.

Der vil være stegt flæsk med persillesovs og kartofter om lørdagen og wienerschnitzel med brasede kartofler & ærter om søndagen.

Ansvarsfraskrivelse:

Retro/Antik - Loppemarked Rønde er ikke erstatningsansvarlig for forhold som ligger uden for Retro/Antik - Loppemarkedets kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eventuelle tab som følge af forsinkelser af leverancer fra underleverandører.

Vi gør opmærksom på, at det er et lovkrav, at alle udstilleres navne og adresser bliver fremsendt til Erhvervsstyrelsen dagen før vores markeder startet.Copyright

Indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, billede, lyd og video, må ikke hverken kopieres, downloades, reproduceres, transmitteres eller på anden vis distribueres til egen, offentlig eller kommerciel brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Retro/Antik - Loppemarked Rønde.

Enhver form for uautoriseret anvendelse er forbudt, og kan danne grundlag for retsforfølgning.